Sự đơn giản - I love it

Lặng

Tôi thích sự đơn giản *simplicity* và yêu những thứ đơn giản.
....
Ngẫm
tháng 8 15, 2019

Menu

Thư Mục