About

Tôi đăng ký blog này vào tháng 09/2016, bắt đầu làm từ cuối tháng 08/2019. Mục đích chính là để giải tríchia sẻlưu trữ những thứ tôi thích và nghĩ như một phần nhỏ trong thế giới thực/ảo rộng lớn này. Blog cũng như tôi đã có những lúc thay đổi, thăng trầm, hy vọng sẽ duy trì  được lâu...
Cảm ơn! 👍

tháng 8 14, 2019

Menu

Thư Mục